• ES
  • EU
  • EN

Tituluaren bikoiztua eskatzea

Prozedura fitxa
Arduraduna Irakaskuntza Zerbitzua. Graduko edo Graduondoko Atala
Azalpena Tituluaren bikoiztua eskatzea     (INFORMAZIO +)
Epea Edozein unetan
Nork eskatzen ahal duen Ikasleak; bestela, behar bezala baimendutako beste pertsona batek ordezkatzeko aukera dago.
Eskaeraren baldintzak
Tasak/prezio publikoak Prezioak eta ordaintzeko moduak
Dokumentazioa  
 
Araudia Consultar normativa
Tramitatzeko moduak eta tokiak
Telematikoa Por correo electrónico en la dirección titulos@unavarra.es, adjuntando una copia del DNI, NIE o pasaporte.
Presentziala Tituluaren bikoiztua eskatzea, galdu delako.
   1º. Administrazioko Beka eta Tituluen Bulegoan eskatzen da, eskabide orokorraren bidez, edo posta elektronikoaren bidez, titulos@unavarra.es NANaren, AIZren edo pasaportearen kopia batekin batera. Titulua galdu dela dioen iragarki bat bat argitaratu behar da EAOn. Tituluen Bulegoaren aholkularitzarekin egingo du tramite hori ikasleak.

   2º. Iragarkia EAOn argitaratzen denean eta argitaratze datatik hilabete bat igaro ondoren, zilegi duzu Beken eta Tituluen Bulegora jotzea bikoiztua eskatzeko, bertara joanda edo titulos@unavarra.es, posta elektronikora idatzita. Bulegoan abonu-agiria (edo ordainketa gutuna) emango dizute, titulua emateari dagokiona ordaintzeko.  
Harremanetarako datuak, informazioa osatzeko
E-maila oficina.informacion@unavarra.es
Telefonoa 948 169096
Bulegoko helbidea Sarbidearen, Beken eta Tituluen Atala. Administrazioko eraikina. Iruñeko campusa: Arrosadia. 31006 Iruñea