• ES
  • EU
  • EN


Egoitza Elektronikoa

Hasiera/ Egoitza Elektronikoa/ Zerbitzu katalogoa / / Konpentsazioaren bidez gainditzeko modua

Konpentsazioaren bidez gainditzeko modua


Prozedura fitxa
Arduraduna Irakaskuntza Zerbitzua
Azalpena Gradu edo Masterreko irakasgai bat konpentsazioaren bidez gainditzea. 
Baldintza guztiak betetzen badira, eskaera onartuko da. Ikaslearen espedientean irakasgai hori sistema horren bidez gainditu dela adieraziko da.
Gainditua 5,0 notaren baliokidea da. Espedientea barematzeari dagokionez 1 balio du.
Epea Gradua: 2019/2020ko ikasturtea:
Udazkeneko seihilekoko irakasgaiak: 2020ko otsailaren 3tik 14ra eta 2020ko ekainaren 8tik 22ra
Udaberriko seihilekoko irakasgaiak: 2020ko ekainaren 8tik 22ra 2020/2021eko ikasturtea:
Udazkeneko seihilekoko irakasgaiak: 2021eko otsailaren 1etik 12ra eta 2021eko ekainaren 7tik 23ra
Udaberriko seihilekoko irakasgaiak: 2021eko ekainaren 7tik 23ra

Masterra:
2019/2020ko ikasturtea:
2020ko uztailaren 3ra arte 2020/2021eko ikasturtea:
Udazkeneko seihilekoko irakasgaiak: 2021eko martxoaren 15etik 18ra
Udaberriko seihilekoko irakasgaiak: 2021eko uztailaren 16ra arte
Nork eskatzen ahal duen Ikasleak. Bestela behar bezala baimendutako beste pertsona batek ordezteko aukera dago.
Eskaeraren baldintzak GRADUKO BALDINTZAK 1. Gehienez ere, irakasgai bakar bat gelditzea Gradua bukatzeko, GALa alde batera utzita.
2. Ez izatea ez aukerako irakasgaia, ez kanpoko praktikak, ez GALa. Aipamen jakin bat lortzeko nahitaezkoak diren aukerako irakasgaiak salbuetsita daude.
3. Ikaslea bi egoera hauetakoren batean egotea:
       A- Gutxienez, 4ko nota lortu izana, kalifikatua izan den azken bi deialdietako batean.
       B- 5eko nota edo handiagoa lortzea, formula hau aplikatuta. (Horrek ez du esan nahi irakasgaian matrikula bi aldiz egin behar izan duenik. Behin matrikulatu bada eta 4ko nota lortu badu, edo ez badu 4ko nota lortu baina formula hau betetzen badu, aukera izanen du sistema horren bidez gainditzeko)                                                    
non ikasketa-espedientearen batezbestekoa aterako baita mugikortasun-ikaspostuak eta praktikak esleitzeko aplikatutako baremoarekin bat etorriz (atariaren bidez kalkula daiteke). Baremoaren formula hau da: 
              ∑ (kalifikazioa ∗ irakasgaiaren ECTS kredituak)
               ∑ (kalifikatutako irakasgaia azaltzen den aldi kopurua ∗ irakasgaiaren ECTS kredituak)
eta non “kalifikazioa” baita konpentsatu beharreko irakasgaian azken bi deialdietan lortu den notarik altuena.   Ez dira kontuan hartuko “Ez aurkeztua”, “Gai” eta “Ez gai” kalifikazioa duten irakasgaiak.


MASTERREKO BALDINTZAK 1. Gehienez ere, irakasgai bakar bat gelditzea ikasketak bukatzeko, MALa alde batera utzita.
2. Irakasgaiaren bi deialdi, gutxienez, agortuak izatea, eta azkena agortu gabe edukitzea.
3. Gutxienez, 4ko nota lortu izana, azken bi deialdietako batean.
4. Ez izatea ez aukerako irakasgaia, ez kanpoko praktikak, ez MALa.  
Tasak/prezio publikoak
Documentazioa
Araudia
Tramitatzeko moduak eta tokiak
Telematikoa EZ DAGO ERABILGARRI
Presentziala Irakasgaiaren matrikula ohiko aldian egin behar da. Graduko edo Graduondoko Ikasketen Bulegoan (Administrazioa eraikinean) aurkeztu behar da eskaera.
Ikasleei banaka jakinaraziko zaie ebazpena.
 
Harremanetarako datual, informazioa osatzeko
E-maila oficina.informacion@unavarra.es
Telefonoa 948 169096
Bulegoko helbidea Gradu edo Graduondo Bulegoa, Administrazio Eraikina, Arrosadiko Campusa, 31006 Iruñea