Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
  • ES
  • EU
  • EN

Erregistro Entitatea

Erregistro-erakundea - Nortasun digitala

Erabiltzaileei eta beste erakunde batzuei ziurtagiri digitalak identifikatu, erregistratu eta emateko ardura duen erakundea da, ziurtatzeko agintaritza batek edo maila handiagoko erregistro-erakunde baten delegazioz. Erregistro-erakundea bere mendean duen ziurtatzeko aginpidea duen agintaritza batek ematen ditu ziurtagiri digitalak.
Guri, Nafarroako Unibertsitate Publikoari dagokigunez, Nafarroako Gobernuak eta Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalak (FNMT) sinatutako lankidetza-hitzarmen bati atxiki zaionez, erregistro-erakunde gisa eratu da. Beraz, dagokion ziurtatzeko agintaritzak emango ditu: FNMT (informazio gehiago nahi badu, kontsultatu bere web-orrialdea).
Fase honetan, Unibertsitateak administrazio publikoaren erregistro-erakunde gisa jardungo du soilik, hau da, barne langileei (AZL, Irakasle-Ikertzaileak) langile publikoaren ziurtagiri digitalak emango dizkie, eta barne tramiteak egiteko beharrezkoak diren zigilu elektronikoak emango ditu.

Sinadurari buruzko politikan xedatutakoarekin bat etorriz, Unibertsitatearen zerbitzuko langileek, enplegatu publiko gisa edo, hala badagokio, Unibertsitatearen ordezkari gisa egindako lanetan, enplegatu publikoaren ziurtagiria edo Unibertsitateak emandako ordezkariarena erabiliko dute identifikatzeko eta sinatzeko bitarteko gisa, eta, edonola ere, hirugarrenentzako eskubideak eta betebeharrak sortzen ahal dituen edozein egintza administratibo sinatzeko.