• ES
  • EU
  • EN


Datuen babesa


Egoitza Elektroniko honen bidez lortzen diren datu pertsonalen tratamendua Norberaren Datuak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritako printzipio eta betebeharretara egokituko da.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak egindako datu pertsonalen tratamenduak xede esplizitu eta zilegirekin lotuta egongo dira, eta horrez gainera Unibertsitatearen funtzioekin. Nolanahi ere, datu pertsonalak biltzen direnean, interesdunei informazio hau jakinaraziko zaie:

  • Datu pertsonalak dituen fitxategi edo tratamendu bat dagoela, zein den datuak biltzeko helburua, eta nori iritsiko zaion informazioa.
  • Egiten zaizkien galderak nahitaez edo aukeran erantzun behar diren.
  • Sarbidea izateko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera.

Interesdunek zilegi dute sarbide, deuseztatze, zuzenketa eta aurkatze eskubideak erabiltzea Idazkaritza Nagusiaren aurrean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistroan aurkeztutako eskabidearen bidez.