• ES
  • EU
  • EN


Zerbitzua etetea


Egoitza elektronikoak, haren bidez eskaintzen diren eduki eta zerbitzuekin batera, urteko 365 eguneko 24 orduetan dihardu. Aurrez planifikatutako etendura bat gertatzen bada, erabiltzaile izan daitezkeenei jakinaraziko zaie, egoitza elektronikoaren baitan jakinarazi ere, ahalik eta lasterren.
Etendura ez bada planifikatua izan eta, ahal bada, erabiltzaileei gorabeheraren berri emanen zaie eta zenbat iraunen duen. Zerbitzua arrazoi teknikoek eraginda eten egin bada, egoitza elektronikoan bertan jakinaraziko da, bidezkoa bada, kasuan kasuko epeak luza ote daitezkeen.